Briskebyen Fotballags damegruppe ble dannet i 19.januar 1938. Det ble sagt at dette var en avansert syklubb med sans for økonomi. Men dette ble en viktig støttespiller for fotballaget da de i en tid med knapphet på ressurser og økonomi blant annet sydde håndklær og drakter til laget. Og den store merkesaken ble å få anskaffet et eget BFL-banner. Og mesteren for dette var Agnes Haugli som på egen hånd broderte fanen slik at den kunne overrekkes under markeringen av lagets 20-årsjubileum på gressbanen den 10.august 1938. Banneret fikk ved sammenslutningen i 1946 påsydd klubbens nye navn og merke. De sies at det var Agnes Haugli som også utførte denne jobben.

DAMEGRUPPE, NY FANE HAM-KAM Damegruppen varte fra 1938 til 1946 i mai. Foto: Ukjent/Domkirkeoddens fotoarkiv

Klubbmerket til Hamarkameratene ble designet av Åge Synstad. Banneret kan fremdeles beundres på Briskeby Gressbane.
Etter sammenslutningen i 1946 ble damegruppa nedlagt den 29.april samme år.