Gruppa ble dannet som Eldres avdeling i 1977 med basis i «dråpegjengen» som hver dag møtes på Arena til en kaffekopp. I 1982 gikk Ham-Kams Venner inn som en egen gruppe i Hamarkameratene. Foruten sin sosiale funksjon har gruppa i stor grad bidratt med økonomisk støtte til fotballgruppa. Ham-Kams Venner som i jubileumsåret teller 140 medlemmer er en aktiv gruppe med månedlige møter med interessante foredragsholdere og sosialt samvær.