Når Hamarkameratene fyller den ærverdige alder av 100 år har hovedlaget valgt å få laget denne historiske jubileumsberetningen i digital form.

I hovedsak på grunn av at det finnes begrenset materiell nedskrevet om klubben i dens arkiver. Mye er basert på 50- og 60-årsjubileets jubileumshefter samt dokumentasjon som ble påbegynt av Egil Westjordet til 75-årsjubileet men dessverre ikke fullført.

Jubileumsberetningen er ment å gi en oversikt over klubbens liv og virke fra starten i 1918 og frem til i dag. Det er å håpe at det nedsettes en redaksjonskomite som kan dokumentere klubbens historie videre. Intensjonen er at dette blir en levende side som samler HamKams historie videre.

En stor takk til følgende firmaer og personer som har bidratt på hver sin måte i denne jubileumsberetningen:

Init AS
Assessment Company AS
Anno Museum Domkirkeoddens Fotosamling

Per Gustavsen
Georg Larsen
Tor Inge Martinsen
Lars Nikolaisen
Claus Morten Pedersen – Clutch Media
Kim Rognmo
Mattis Røhne
Jan Stensrud

Hamar, 10.august 2018
Odd Steinar Pedersen