Etter initiativ av Hedmark faglige samorganisasjon ble det den 26.10.1928 holdt et møte av idrettsinteresserte arbeidere i Hamar. Møtet drøftet spørsmålet om stiftelse av et arbeideridrettslag for byen og hadde som resultat at et fem manns utvalg ble nedsatt for å undersøke mulighetene for et slikt foretak. Allerede den 17.12.1928 ble et konstituerende møte holdt og Hamar A.I.L. var blitt virkelighet. Følgende grupper ble etablert: boksing, bryting, sykkel, ski og fotball. Senere kom friidretten til.
På denne tiden gikk både boksing og bryting under begrepet atletikk. Atletikk ble tidlig en av de store idrettene ikke bare i Hamar, men også på nasjonalt nivå.

Nasjonalt ble det konkurrert om kretsmesterskap, fylkesmesterskap, arbeidermesterskap i tillegg til norgesmesterskap. Brytere fra Hamar A.I.L. deltok i disse mesterskapene på 1930-tallet. Om lag 12-15 brytere fra Hamar deltok i kretsmesterskapene og de nasjonale stevnene.

Brytegruppa hadde problemer med å finne et sted å være. Treninger ble arrangert flere steder i byen, blant annet folkeskolens gymnastikksal, katedralskolens gymnastikksal og på Sagatun. Stort sett var det treninger to ganger pr. uke. Det ble arrangert stevner blant annet i Arbeiderforeningen, Bøndenes hus og Festsalen.

Aktiviteten i brytegruppa var størst i 1930-årene. Trener R. Heggeli uttalte i et intervju i HA  at teknisk ligger Hamar-bryterne jevnt over på et meget høit plan. På den tiden hadde Hamar A.I.L. tre brytere som konkurrerte i klasse A: Hermann Pritzlaff, Reidar Sund og Georg Sund.

Det var bra publikumsoppmøte på stevnene som ble arrangert. Det var om lag 200 som overvar Hamar A.I.L.’s stevne i Arbeiderforeningen i 1939.

Etter krigen gjenopptok brytegruppa aktiviteten og ved sammenslutningen mellom Hamar AIL og Briskebyen i 1946 fortsatte brytegruppa i Hamarkameratene.

Interessen for brytesporten i Hamar avtok utover i 1950-årene. Og brytegruppa ble oppløst i 1955. Den 2. og 3. mars 1963 ble junior NM i bryting arrangert i Hamarhallen med Norges Bryteforbund som arrangør. Arrangementet var et forsøk på å gjenskape aktivitet og interesse for brytesporten i Hamar. Imidlertid, den ønskede effekten uteble. Det er ingen aktivitet innenfor brytesporten i Hamar i dag.