A.Steens pokal:

1957:   Damelaget i håndball kl. A
1958:   Margrethe Rosenlund
1959:   Frank Hansen
1960:   Hans Petter Korsveien, Jørn Stenberg, Harald Brekke,
Arild Rønning, Per Å. Stalseth
1961:   Finn Thorsen
1962:   Finn Thorsen
1963:   Bjørn Vørre
1964:   Oddvar Hansen
1965:   Edvard Sterud
1966:   Ruth Hall
1967:   Knut Eriksen
1968:   Kjeld Arne Kjeldsen
1969:   Håndball damer juniorlaget
1970:   John L. Hansen
1971:   Tom Jacobsen
1972:   Tore Antonsen
1973:   Bjarne Martinsen
1974:   Leif Henning Asla
1975:   Øivind Bolstad
1976:   Gudbrand Jemblie
1977:   Pål Jacobsen
1978:   Fotball A-laget
1979:   Åge Nordnes med familie
1980:   Terje Kristiansen
1981:   Ikke utdelt