ÆRESMEDLEMMER

Briskebyen FL
Asbjørn Steinaa *
Paul Hansen *
Oddvar Malman *
Alf Berg *

Hamar A.I.L.
Georg Sund *
Ole Olsen *
Arne Olsen sen. *

HAMKAM
Oskar Andersen *
Arne Olsen jun. *
Oddvar Hansen *
Ruth Hall *
Olav Helgesen *
Finn Thorsen
Odd Wold *
Arve Ingvaldsen *
Kåre Brovold *
Kristian Finborud *
Bjarne Martinsen *
Martin Strandlie *
John L. Hansen *
Terje Engebakken *
Åge Nordnes *
Bjørn Strandlie *
Jan Stensrud
Terje Løberg
Terje Kristiansen
Øivind Eriksen
Odd Bekk *
Georg Larsen
Knut Hagen
Tore Antonsen
Bratlie Per
Gustavsen Per

(* død)