Dameturnere fra Hamarkameratene marsjerer på Briskebyen gressbane. Foto: Ukjent/Domkirkeoddens fotoarkiv

Turngruppa ble stiftet i Hamar AIL i 1936. Og i starten var det hele 20 damer og 70 piker. Gruppa var i starten en suksess og damer og jenter deltok i troppsturn. Damene deltok også på nasjonalt nivå og i Landsturnstevnet. Etter sammenslutningen ble interessen etter hvert  mindre og gruppa ble lagt ned i 1954.