HamKam Yngres Avdeling
Yngres Avdeling var tidligere organisatorisk plassert under fotballgruppa, men ble stiftet som en egen gruppe den 4. november 2010. Yngres avdeling har i dag 486 medlemmer og 76 trenere og ledere.

Juniorlaget 1965.
Foto: Hamar Stiftstidende / Domkirkeodden

I tillegg har de 26 egne dommere.Ved siden av den omfattende virksomheten med trening og kamper for alle sine medlemmer, har de opprettet egne treningsgrupper for personer med nedsatt funksjonsevne og egen treningsgruppe for barn og unge med fremmedkulturell bakgrunn.

Hvert år arrangerer de Briskebyturneringen og egen Talentcup. Og i tillegg til dette gjennomføres det årlig 2 barnefotballskoler, elitefotballskole, aktivitetsuker, keeperakademi, HamKam-akademi, Team 2020, sonetreninger, klubbsamarbeid, SFO, FYSAK i barneskolen, valgfag i ungdomsskolen, ungdomsklubben Inside og JobbKam – arbeidstrening for ungdom.

Gruppa har en årlig omsetning på ca. 13 mill.kr. og har sørget for et stort bidrag til kunstgresset på Briskeby samt at de har innredet egen treningshall – HamJern-hallen.

Yngres er en meget veldrevet gruppe med god økonomi og 8 ansatte. Daglig leder er Anders Langseth.

Dagens leder av yngres avdeling i HamKam, Anders Langset ved bysten av Kristian “Kakken” Finborud i Ankerskogen.

Bilde: Mattis Røhne